วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ชลบุรี

Bangkok Chonburi Technical of Business Administration Vocational College

gallery/logo-btadchon-mini

เกี่ยวกับเรา

gallery/map-google

ารบัญชี

Please insert information that will be useful to your customers here...

ารขาย-การตลาด

This text should be replaced with information about you and your business...

สาขาการบัญชี
Business Accounting

สาขาบัญชี คือ สาขาที่เกี่ยวข้องกับตัวเลข การบันทึกข้อมูลการเงิน การสรุปข้อมูลงานเงินการบัญชี เป็นต้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ความสำคัญการเรื่องราวของตัวเลข การวางระบบการบัญชี รูปแบบต่าง ๆ ของการทำบัญชี กฎหมายเกี่ยวกับการบัญชี การใช้คอมพิวเตอร์กับการบัญชี และความรู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

สาขาการตลาด
Business Marketing

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Business Computer

คุณสามารถหาข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเราได้ที่หน้านี้ บริษัทของเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาและเติบโตอย่างรวดเร็ว...

ภารกิจของเราคือการให้วิธีการแก้ไขปัญหาท่ีดีที่สุดที่จะสามารถช่วยทุกๆคนได้ หากคุณต้องการติดต่อเรา กรุณากรอกแบบฟอร์มการติดต่อบนเว็บไซต์ของเรา ขอให้มีวันที่ดี! คุณสามารถหาข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเราได้ที่หน้านี้ บริษัทของเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาและเติบโตอย่างรวดเร็ว...

gallery/acc
gallery/mak
gallery/acc
gallery/mak
gallery/com

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

 

สาขาที่เปิดสอน