วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ชลบุรี

Bangkok Chonburi Technical of Business Administration Vocational College

gallery/logo-btadchon-mini

ติดต่อเรา  

60/9 หมู่ 1 ซอยบ้านสวน11 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

โทร.038-151-088 , โทรสาร.038-151-089

สามารถติดต่อวิทยาลัยทางช่องทางต่างๆ ได้ดังนี้

LineID : btadchon

Facebook : btadchonburi

Fanpage : btadchon.ac.th

Website : www.btadchon.ac.th

Email : btadchon@hotmail.com

Tel : 038-151-088

Fax : 038-151-089

gallery/011
ชื่อ  
อีเมล  
ข้อความ