ชื่อทางการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ชลบุรี
ชื่อภาษาอังกฤษ
BANGKOK CHONBURI TECHNICAL OF BUSINESS ADMINISTRATION VOCATIONAL COLLEGE
ชื่อย่อ
B.T. Ad. Chon (บี.ที.แอด. ชล)
ก่อตั้ง
20 พฤษภาคม 2524
สีประจำโรงเรียน
ฟ้า ขาว
องค์สักการะ
ท้าวมหาพรหม