วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ชลบุรี
เลขที่ 60/9 สี่แยกบายพาส หมู่ 4 ซอยสุขาภิบาล 11 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร. 038-151-088 โทรสาร. 038-151-089
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ชลบุรี